Thiết kế xây dựng là quá trình sáng tạo và triển khai các kế hoạch cụ thể để xây dựng các công trình, nhằm đáp ứng một mục đích hay nhu cầu cụ thể. Qua việc này, các ý tưởng và ước muốn được biến thành hiện thực, đóng góp vào việc tạo ra một không gian sống hoàn chỉnh và hài hòa về mặt kiến trúc. Thiết kế xây dựng không chỉ tập trung vào khía cạnh chức năng mà còn nhấn mạnh vào việc tạo ra một tổng thể kiến trúc. Tạo điều kiện cho cuộc sống trở nên trọn vẹn và đầy đủ hơn.

1 Thiết kế xây dựng là gì?

Thiết kế xây dựng là quá trình tạo ra các bản vẽ và quy ước sáng tạo để triển khai và xây dựng các công trình kiến trúc trong tương lai. Qua việc này, thiết kế xây dựng chuyển đổi các ý tưởng trên giấy thành hiện thực. Nhằm hoàn thành các công trình xây dựng đẹp và bền vững. Đây là bước cơ bản của hoạt động thi công xây dựng. Vì vậy yêu cầu phải đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể.

Thiết kế xây dựng là gì?
Thiết kế xây dựng là gì?

2 Nội dung thiết kế xây dựng công trình

Chắc chắn bạn đã từng tự hỏi, khi thuê một đơn vị tư vấn thiết kế, họ thực hiện những công việc chính nào. Dưới đây là các nội dung chủ yếu mà một đơn vị thiết kế xây dựng thường thực hiện khi được tư vấn:

  • Phân tích yêu cầu: Đầu tiên, họ sẽ phân tích và hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, bao gồm mục đích sử dụng, ngân sách, và các yếu tố khác cần thiết.
  • Thu thập thông tin: Tiếp theo, đội ngũ tư vấn sẽ thu thập thông tin về dự án, bao gồm địa điểm, điều kiện tự nhiên, yêu cầu kỹ thuật, và các hạn chế khác.
  • Thiết kế sơ bộ: Họ sẽ tạo ra các bản vẽ sơ bộ để trình bày các ý tưởng ban đầu, giúp khách hàng hình dung được cấu trúc và diện mạo tổng thể của dự án.
  • Thiết kế chi tiết: Sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng, đội ngũ thiết kế sẽ tiến hành phát triển và hoàn thiện các bản vẽ chi tiết, bao gồm cả các kỹ thuật xây dựng và thiết kế nội thất.
  • Đề xuất giải pháp: Họ cũng có thể đề xuất các giải pháp sáng tạo và hiệu quả để giải quyết các thách thức kỹ thuật và thiết kế trong quá trình triển khai dự án.
  • Hỗ trợ trong quá trình thực hiện: Cuối cùng, đội ngũ tư vấn thiết kế sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ việc chọn vật liệu đến giám sát công trình.

Những công việc này đảm bảo rằng dự án sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mong muốn của khách hàng.

Nội dung thiết kế xây dựng công trình
Nội dung thiết kế xây dựng công trình

3 Bước thiết kế xây dựng

Tùy theo quy mô và tính chất của dự án, số bước thiết kế xây dựng được xác định trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Mỗi bước thiết kế xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và phải phù hợp với mục đích, nhiệm vụ thiết kế xây dựng đặt ra cho từng giai đoạn thiết kế.

Các công trình thực hiện quy trình thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên phải đảm bảo rằng thiết kế tiếp theo phải tuân thủ các thông số chính của thiết kế trước đó. Trong quá trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư được quyền điều chỉnh thiết kế nhằm đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng mà không làm thay đổi về mục đích, chức năng, quy mô, và các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc đã được quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc được phê duyệt trong quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm tổ chức lập thiết kế xây dựng, trừ những bước thiết kế xây dựng được giao cho nhà thầu xây dựng theo quy định của hợp đồng. Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm tổ chức thẩm định và kiểm soát thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Bước thiết kế xây dựng
Bước thiết kế xây dựng

Theo Phú Gia Đạt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *